หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา


เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 12 งาน

1. เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบ (เขตดุสิต) ด่วนมาก

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

-บัญชีด้านค่าใช้จ่าย ใช้โปรแกรม Express
-ตั้งเบิกและสกรีนค่าใช้จ่าย ของ Site Ent,Sale,Office
-ตั้ง
วันที่ 10 มี.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดุสิต
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. หัวหน้าแผนกขนส่งสินค้า(จ.ปทุมธานี)

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

บริหารงานจัดการงานขนส่ง/คนขับรถได้ วันที่ 10 มี.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่ Graphic

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ออกแบบหนังสือเรียน วันที่ 10 มี.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. นักวิชาการ สังคม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์ สุขศึกษา

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

- เขียนแผนการเรียนการสอน
- ออกข้อสอบ
- ตรวจงาน
วันที่ 10 มี.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดุสิต
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศประจำโรงงานปทุมธานี

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ติดต่อ ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ วันที่ 10 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่ถ่ายและตัดต่อ VDO

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

- ถ่าย VDO
- ตัดต่อ VDO ใช้โปรแกรม Premiere Pro
วันที่ 10 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดุสิต
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ ออกแบบ ( จ.ปทมุธานี !ด่วน )

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

1. เขียนแบบ ตามที่เกี่ยวข้อง และออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 10 มี.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าที่จัดซื้อ/ธุรการจัดซื้อ (ปทุมธานี)

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

1. ตัดทำเอกสารด้านการจัดซื้อ
2. ออกใบสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลของงานจัดซื้อ
3. จัดหาบริษัทจัดซื้อจัดจ้
วันที่ 10 มี.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่บุคคล (ปทุมธานี)

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

1.ดูขาดลามาสาย OT สแกนนิ้วพนักงาน
2.ทำสรุปประจำเดือน
3.สรรหาพนักงานได้
4.ประกันสังคมต่างๆ และกฎหม
วันที่ 10 มี.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ผู้จัดการฝ่ายผลิต ( จ.ปทมุธานี ด่วน! )

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

1.บริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
2.วิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการผลิต
3.บริหารจัดการกระบวนก
วันที่ 10 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

บริหารจัดการแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ วันที่ 10 มี.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ( จ.ปทมุธานี ด่วน! )

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามแผน โครงกา วันที่ 10 มี.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า