หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา


เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 80 งาน

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จ.กาฬสินธุ์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

รับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน ด้านอ้อย วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. พนักงานส่งเสริมอ้อย (จ.กาฬสินธู์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. ส่งเสริมพื้นที่การปลูกอ้อย และปัจจัยการส่งเสริม
2. ติดตามอ้อยเข้าหีบ
3. การบำรุงตออ้อย
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 33
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย (จ.กาฬสินธุ์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. ส่งเสริมพื้นที่ปลูกอ้อย
2. ติดตามอ้อยเข้าหีบ
3. ติดตามสินเชื่อและปัจจัยส่งเสริม
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 12
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. วิศวกรเครื่องกล (จ.กาฬสินธุ์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. รับผิดชอบดูแลระบบการเคี่ยวน้ำตาล
2. รับผิดชอบงานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร
3. รับ
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. พนักงานควบคุม Boiler โรงไฟฟ้า ( จ.กาฬสินธุ์ )

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.ควบคุมดูแลงานผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า
2.ควบคุม-ซ่อมแซม งาน Boiler
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. นักบัญชี/ พนักงานบัญชี (จ.กาฬสินธุ์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

- รับผิดชอบงานบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีรับ-จ่าย บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ บัญชีภาษี เป็นต้น วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ช่างเทคนิค-ช่างซ่อมบำรุง (รายวันประจำ จ.กาฬสินธุ์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

เป็นผู้ช่วยพนักงานรายเดือน ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร
แผนก ลูกหีบ-หม้อต้ม-หม้อเคี่
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 25
เงินเดือน 335 บาท/วัน
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

รับผิดชอบงาน เขียนแบบ ถอดแบบBOQ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. พนักงานลูกหีบ (จ.กาฬสินธุ์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ควบคุมห้องคอนโทรลการหีบสกัดน้ำอ้อย
2.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธ
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 8
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler)
2.บันทึกค่าต่
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. วิศวกรวางแผนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

• วางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามวัน เวลาที่ลูกค้ากำหนด
• วางแผนการบรรจุให้ตรงตามความต้องการขอ
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. วิศวกรชลประทาน (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

- ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสมทั้งปริมาณน้ำเเละวิธีการใส่ พร้อมส่งเสริมอุปกรณ์ให้น้ำ
-
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. วิศวกรคลังสินค้าเเละจัดส่ง (เครื่องกล)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

• ชั่งรถบรรทุกน้ำตาล รถบรรทุกสินค้าอื่น ๆ ควบคุมปริมาณน้ำหนักของน้ำตาลทุกชนิดตลอดจนน้ำเชื่อม ให้อยู่ วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. ควบคุมดูแลงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
2. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการ
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ตาก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. จัดทำเอกสารภายในของหน่วยงาน
2. ประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว
3. จัดการประชุม เเละติด
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance)
2.บำร
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. ช่างซ่อมบำรุง (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และยานยนต์ของโรงงานทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ
2. จัดเตรียมอุปกร
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 12,000 บวกค่าประสบการณ์
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมทรสาคร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. ขับรถขนถ่ายสินค้าและวัตถุดิบ
2. ขับรถขนถ่ายวัตถุดิบเข้า-ออก ให้งานผลิต
3. ตรวจสอบสภาพรถให้มีควา
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน 11,000 บวกค่าประสบการณ์
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพ่ิมผลผลิตในไร่อ้อย
2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ทำงานด้านควบคุมคุณภาพ QA, QC วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 21,000
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.ควบคุมเครื่องจักร
2.ควบคุมการผลิต
3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. หน.แผนกวิเคราะห์คุณภาพ(มิตรผลภูเขียว)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1 .กำกับดูแลและควบคุมงานวิเคราะห์ให้ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ใน Lab และสอบเท
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. หัวหน้ากะแผนกควบคุมคุณภาพ (มิตรผลสิงห์บุรี)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.ควบคุมดูแลงานด้านการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
2.จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. เจ้าหน้าที่แผนกหม้อไอน้ำ (มิตรผลสิงห์บุรี)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.งานติดตั้งเครื่องจักร
2.การเขียนแบบ(Auto CAD,MS-office)
3.การครบคุมการทำงานและตรวจสอบดูแลเครื่อง
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. เจ้าหน้าที่ผลิตปุ๋ย ภูเขียว (บจก.เพิ่มผลผลิต)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. ควบคุม ดูแลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
2. ดูแล รักษา ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3. บันทึกและทำรายงานการผลิต ว
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. ด้านต้นทุนผลิต
2. งบประมาณ
3. Stock
4. Fixed Asset การจัดทำ Report ด้านบัญชี
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. พนักงานส่งเสริม (มิตรผล ภูหลวง จ.เลย)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.ส่งเสริมพื้นที่ปลูกอ้อย
2.ติดตามอ้อยเข้าหีบ
3.ติดตามสินเชื่อและปัจจัยส่งเสริม
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 12
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด เลย

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มิตรผลภูเขียว

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

-จัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
-กำกับดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบ คำสั่งหรือมาตรฐานเก
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. วิศวกร คลังสินค้า(มิตรผลสิงห์บุรี)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.จัดทำแผนการจัดเก็บขนย้ายน้ำตาลและโมลาสให้สอดคล้องกับ Capacity การผลิต
2.ตรวจติดตามการจัดเก็บและส่
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (โรงงานมิตรผล ภูหลวง)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

• เก็บตัวอย่างต่าง ๆ ตามรายการตามแผนความถี่และวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามรายการที่ กำหนด
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด เลย

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. ช่างเทคนิค-ช่างซ่อมบำรุง (รายวันประจำ จ.กาฬสินธุ์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

เป็นผู้ช่วยพนักงานรายเดือน ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร
แผนก ลูกหีบ-หม้อต้ม-หม้อเคี่
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 25
เงินเดือน 335 บาท/วัน
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
32. วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

รับผิดชอบงาน เขียนแบบ ถอดแบบBOQ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
33. พนักงานลูกหีบ (จ.กาฬสินธุ์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ควบคุมห้องคอนโทรลการหีบสกัดน้ำอ้อย
2.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธ
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
34. วิศวกรชลประทาน (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

- ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสมทั้งปริมาณน้ำเเละวิธีการใส่ พร้อมส่งเสริมอุปกรณ์ให้น้ำ
-
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
35. เจ้าหน้าที่ห้องชั่ง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

• ชั่งรถบรรทุกน้ำตาล รถบรรทุกสินค้าอื่น ๆ ควบคุมปริมาณน้ำหนักของน้ำตาลทุกชนิดตลอดจนน้ำเชื่อม ให้อยู่ วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
36. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (จ.สุพรรณบุรี)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

• ดูแลการติดตั้งอุปกรณ์การับน้ำเชื่อมและการบริการหลังการขาย ติดตามผลการใช้งานน้ำเชื่อมลูกค้า และพัฒน วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
37. หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. ควบคุมดูแลงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
2. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการ
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ตาก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
38. เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. จัดทำเอกสารภายในของหน่วยงาน
2. ประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว
3. จัดการประชุม เเละติด
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
39. วิศวกรควบคุม Robot (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.ควบคุมดูแลและพัฒนาการทำงานของ Robot
2.ดูแลงบประมาณการซ่อมแซมและการลงทุนของแผนก
3.ควบคุมดูแลระบบ
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
40. วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพ่ิมผลผลิตในไร่อ้อย
2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
41. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ทำงานด้านควบคุมคุณภาพ QA, QC วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 21,000
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
42. พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.ควบคุมเครื่องจักร
2.ควบคุมการผลิต
3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
43. เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (วิศวกรคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา
1.ดูแลระบบ Control ในโรงงาน ไม่มีการ Break
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ขอนแก่น

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
44. หน.แผนกวิเคราะห์คุณภาพ(มิตรผลภูเขียว)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1 .กำกับดูแลและควบคุมงานวิเคราะห์ให้ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ใน Lab และสอบเท
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
45. เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่
2. ส่งเสริมการบำรุงรักษาอ้อย
3. สร้างความ
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
46. หัวหน้ากะแผนกควบคุมคุณภาพ (มิตรผลสิงห์บุรี)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.ควบคุมดูแลงานด้านการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
2.จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต
วันที่ 11 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
47. เจ้าหน้าที่แผนกหม้อไอน้ำ (มิตรผลสิงห์บุรี)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.งานติดตั้งเครื่องจักร
2.การเขียนแบบ(Auto CAD,MS-office)
3.การครบคุมการทำงานและตรวจสอบดูแลเครื่อง
วันที่ 11 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
48. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง วิศวกรรมเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.รับผิดชอบ ดูแลงานรับเข้า จัดเก็บ จ่ายออกน้ำตาล กากน้ำตาล ให้สอดคล้องกับระบบ Logistics
2.ดูแลงานโก
วันที่ 11 ธ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ขอนแก่น

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
49. พนักงานเขตส่งเสริมชาวไร่(โรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.ส่งเสริมการปลูกอ้อยและการบำรุงรักษา
2.รววบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลการนำเสนอ
3.การสร้างความส
วันที่ 11 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
50. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จ.กาฬสินธุ์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัย
2.จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี
3
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
51. เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการ (สัญญาจ้าง 4 เดือน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

• พิมพ์รายงาน เอกสาร ต่างๆ
• รวบรวมเอกสารข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย
• เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเ
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
52. เจ้าหน้าที่พัสดุ (จังหวัดชัยภูมิ)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. ดูแลรับผิดชอบการรับ เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
2. จัดทำรายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน
3. ดูแล ตรวจนับว
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
53. วิศวกรอุตสาหการ (จ.กาฬสินธุ์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

วิศวกรประจำศูนย์วิศวกรรม รับผิดชอบงานออกแบบเครื่องจักร และระบบ TPM วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
54. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชัยภูมิ)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. บริหารงานเอกสารทั้งรับเข้าและนำส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก
2. งานมวลชนสัมพันธ์ และงานธุรการอื่นๆ
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
55. วิศวกรชลประทาน(โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

การจัดการระบบชลประทานในไร่อ้อย วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ขอนแก่น

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
56. เจ้าหน้าที่วีแนส (จ.กาฬสินธุ์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. ส่งเสริมการใช้ Vinasses (สารปรับปรุงสภาพดิน) ให้กับชาวไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิต
อ้อย ตันต่อไร่ให้สูง
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
57. เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler)
2.บันทึกค่าต่
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
58. วิศวกรเคมี (จ.กาฬสินธุ์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ควบคุมกระบวนการเคี่ยวน้ำตาล
วางแผนการพัฒนา และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
จัดทำและควบคุมการใช้งบประม
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
59. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.พัฒนา ปรับปรุงระบบงาน ตามลักษณะงานและความต้องการของหน่วยงาน
2.ดูแลระบบงาน IT , SOFTWARE , HARDWAR
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
60. พนักงานหม้อต้ม (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. การซ่อมแซม PM หม้อต้ม และ Heater
2. ควบคุมการต้ม , อุ่นน้ำอ้อย
3. ดูมาตรฐานระบบต่างๆ ของโรงงาน
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
61. พนักงานส่งเสริมอ้อยพิเศษ (จ.กาฬสินธุ์)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

หาพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย และแนวทางการเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงานฯ วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
62. วิศวกรเครื่องกล (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

การซ่อมเครื่องจักรและควบคุมการผลิต วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
63. Accounting Officer (Chaiyaphum Area)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Handles all costing records and reporting in accordance with the accounting policies, principles and วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
64. นักวิจัยประจำโครงการ (จ.ชัยภูมิ)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

- ดูแลควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูอ้อย
- ดูแลแปลงทดลองและแปลงขยายพันธุ์อ้อย ปลอดโรคใบขาว
- เก็
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
65. เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ : ปาร์ติเกิลบอร์ด

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

• ดำเนินการดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิม และกระตุ้นให้เกิดการซื้อที่เพิ่มมากขึ้น
• ดำเนินการหาลูกค้าใหม่ แ
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
66. Assistant Manager – Domestic Market

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

- To source and develop distributor/Wholesaler network in central /eastern region of Thailand
- To
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
67. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (จ.ชัยภูมิ)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

- การจัดการน้ำทิ้ง , การจัดการขยะมูลฝอย
- การรายงานผลการดำเนินด้านสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกั
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
68. วิศวกรเคมี (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.ศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต
2.ควบคุมงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
3.เขียนแบบ,ออกแบบ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
69. พนักงานหม้อปั่น (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. ซ่อมแซมอุปกรณ์หม้อปั่น T.S.K , WS.
2. ควบคุมการเดินหม้อปั่นน้ำตาล A B C ได้
3. ดูมาตรฐานระบบต่า
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
70. หัวหน้าส่วนวางแผนการผลิต : ปาร์ติเกิลบอร์ด (ประจำโรงงานพาเนล พลัส หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

• วางแผนการผลิตไม้ปาร์ติเกิล บอร์ด และไม้เคลือบเมลามีน
• ประสานงานกับฝ่ายขายในประเทศ และต่างประเทศ
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สงขลา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
71. Farm Manager(ผู้จัดการไร่)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

•บริหารการปลูกและการบำรุงรักษาอ้อย การทำ Contract farming รวมทั้งการบริหารพื้นที่สัมปทานของบริษัทเพื วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา หลาย
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
72. วิศวกรเคมี (สุพรรณบุรี)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายดิบ
สังกัดฝ่ายผลิตน้ำตาลทรายดิบ
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
73. เจ้าหน้าที่บุคคล (สุพรรณบุรี)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

-ดูแลงานด้านการ สรรหาว่าจ้างพนักงาน
-สวัสดิการพนักงาน (บ้านพัก,ค่ารักษาพยาบาล,ตรวจสุขภาพพนักงาน,เบี
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
74. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า(โรงไฟฟ้าภูเขียวฯ)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1. ปฏิบัติงานในด้านงานซ่อม งานบริการและงานบำรุงรักษาด้านไฟฟ้า
2. จัดเตรียมแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องก
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
75. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.มีประสบการณ์บริหารงานด้านความปลอดภัยและอาชีวในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
2.ดำเนินกิจกรรมในด้านการลดอุบัติ
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ขอนแก่น

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
76. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ติดต่อประสานงานกับชุมชน/ราชการ/สถานประกอบการต่างๆ/จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชน วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
77. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

• จัดทำและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และตรงตามความต้องการของบริษัท
• บริหารจัดการวางแผนแ
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
78. ผู้ชำนาญการความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.ประสานงานกับจป.ทุกโรงงานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยฯ เช่น ให้คำแนะนำ สื่อสาร วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
79. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

• จัดทำเอกสารสำหรับการจัดซื้อสินค้าต่างๆ
• จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการนำเข้าสินค้าจากต่างปร
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
80. นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

1.วิเคราะห์ต้นทุนและจัดทำรายงาน
2.ติดตาม Cost saving
3.ตรวจสอบข้อมูลทางงบประมาณ
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ขอนแก่น

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า