หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา


เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 12 งาน

1. ซุปเปอร์ไวเซอร์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล , ซ่อมบำรุงยานยนต์ ปิดฉลาก&เครื่องเย็น / หัวหน้าแผนกเครื่องบรรจุและปิดฝา , ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า , ช่างควบคุมเครื่องทำความเย็น , ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- กำหนดโครงสร้างการบริหารในหน่วยงาน วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- กำกับ ตรวจสอบการทำงานของผู
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 11
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. หัวหน้าแผนก IT

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

-ควบคุมดูแลสนับสนุนระบบ Server ที่มีอยู่ทั้งหมด
-ควบคุมดูแลสนับสนุน Active device ที่เชื่อมต่อทั้งห
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. ซุปเปอร์ไวเซอร์คลังสินค้าห้องเย็น

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- ร่วมในการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน
- ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และวางแผนป้องกันปัญหาของแ
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. ซุปเปอร์ไวเซอร์ ผลิตภัณฑ์ COMMODITY และการฆ่าเชื้อ

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- กำหนดแผนงานในการปฎิบัติการผลิต
- ตรวจสอบควบคุมดูแลให้พนักงานทำการผลิตตามแผนที่กำหนด
- แก้ไขปัญหา
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. หัวหน้าแผนกฆ่าเชื้อ

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- วางแผนการจัดระบบการฆ่าเชื้อ ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
- จัดพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมดูและการ
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. หัวหน้าแผนกบรรจุ Pouch & CUP

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- วางแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
- แก้ปัญหาการ รายงานปัญหาการปฏิบัติงาน ให้หัวหน้างานทราบ
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. หัวหน้าแผนกบรรจุและปิดฝา

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

-วางแผนและกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพของการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบทุกขั้นตอน
-ควบคุมดูแล บริหารงานในการตร
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพ

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม และติดตามงานในฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพทั้งหมด วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่/นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการทางจุลชีวะวิทยา

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในงานห้องปฏิบัติการทางจุลชีวะวิทยา (อุตสาหกรรมอาหาร) ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบห วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. QC Supervisor ปิดฝา,ฆ่าเชื้อ และเช็ดกระป๋อง

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- ร่วมวางแผนและกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพ จัดทำคู่มือ การตรวจสอบคุณภาพ ของการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบทุกขั วันที่ 27 ธ.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. หัวหน้าส่วนผลิต

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 25 ม.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงานฝ่ายผลิต

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 25 ม.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า