หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา


เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 14 งาน

1. Export Sales Executive

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

นำเสนอราคาและเงื่อนไขให้ลูกค้า / เจรจาต่อรองกับลูกค้า / รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
ควบคุมการจัดเตรียม
วันที่ 23 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

ประสานงานในขั้นตอนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ สินค้า จากต่างประเทศ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยว
วันที่ 23 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้าง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. QA Supervisor

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้า
รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขแล
วันที่ 23 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Production Supervisor (หัวหน้าแผนกสี)

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

- รับผิดชอบงานในแผนกสี ให้สำเร็จไปตามเวลาที่กำหนดและมีความถูกต้อง
- ดูแลรับผิดชอบแผนงานและพนักงานใน
วันที่ 23 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. Marketing Coordinator

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

- รับผิดชอบในการดูแลและประสานงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ เช่นงาน Motor Show, Motor Sportและงาน Event ต่าง ๆ วันที่ 23 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(ค่าจ้าง) - ชั่วคราว

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

- ตรวจสอบและบันทึกการลาประเภทต่าง ๆ
- ตรวจสอบ ปรับปรุง และบันทึกสถานะการมาปฏิบัติงานของพนักงาน
-
วันที่ 27 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Design Engineer (ชั่วคราว)

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

- รับผิดชอบการทำ Drawing การผลิตภายในองค์กร
โดยใช้โปรแกรม Auto cad
วันที่ 27 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Casting Engineer

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

-ค้นคว้าหาข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตในกระบวนการหล่อ/หลอม
-จัดทำองค์ความรู้และมาตรฐานเพื่อทำการสอนแ
วันที่ 27 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. พนักงานขาย(กทม.)

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

รับผิดชอบยอดขาย เพื่อให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด
รับผิดชอบการนำเสนอราคาและเงื่อนไขให้ลูกค้า / เจรจ
วันที่ 27 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. Shift Leader

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

- ควบคุม/ดูแลการทำงานของพนักงานใน Line การผลิต
- วางแผนการปฏิบัติงานและติดตามผลงานประจำวัน
วันที่ 27 พ.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Sr. QC Engineer

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ
วันที่ 27 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

ควบคุมการวางแผนการผลิตและการสั่งซื้อเพื่อให้ผลิตและส่งมอบเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ
ควบคุมและดูแล Ra
วันที่ 27 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. วิศวกรกลึง

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

- ดูแลกระบวนการผลิตในส่วนงานกลึง-กลึงเงา
- ค้นหาปัญหาในงานและวางแผนดำเนินการแก้ไข
- ดูแลพนักงานในส
วันที่ 27 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. พนักงานขาย(ตจว.)

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

รับผิดชอบยอดขาย เพื่อให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด
รับผิดชอบการนำเสนอราคาและเงื่อนไขให้ลูกค้า / เจรจ
วันที่ 27 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า