หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา


เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 31 งาน

1. พนักงานสอบเทียบเครื่องมือ / สอบเทียบอุณหภูมิ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1. ดำเนินการสอบเทียบ/ปรับเทียบเครื่องมือ ตามมาตรฐานกำหนด
2. ดูแลและรักษา ซ่อมบำรุง ปรับปรุงเครื่องม
วันที่ 24 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

- วางแผนการตรวจสอบ จัดเตรียมข้อมูลของหน่วยงานผู้รับการตรวจ เพื่อจัดทำแนวทางตรวจสอบ (Audit Program)
วันที่ 24 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. พนักงานงานคุณภาพ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1. รรับผิดชอบควบคุมและดูแลระบบเอกสารคุณภาพในสายงาน ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2. รับผิดชอบในการควบคุมด
วันที่ 24 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. พนักงานการเงินรับ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

:หน้าที่ของพนักงานการเงินรับ:
1. ตรวจนับเงินสดและเช็คจากการับลงทะเบียนประจำวันเพื่อจัดทำใบนำฝาก
2.
วันที่ 24 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน และเงินได้ เงินหักประเภทต่างๆ ให้ถูกต้อง ตรงตามกำห วันที่ 24 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. พนักงานประสานงานประกวดกิจกรรม(Award)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

- จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สถานที่ และความพร้อมในการจัดการประกวดให้รางวัล (Award)ประเภทต่างๆ
- ประสา
วันที่ 24 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. พนักงานประชาสัมพันธ์

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

วางแผน วิเคราะห์ ประเมินผล แก้ไข ปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออง วันที่ 24 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. พนักงานประสานงานโครงการ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1. ประสานงานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่นการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการลู วันที่ 24 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. พนักงานโครงการพิเศษต่างประเทศ (พนักงานชั่วคราว)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1. ติดต่อประสานงานโครงการโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก
2. จัดหลักสูตรสัมมนาให้กับผู้ประกอบการ
วันที่ 24 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. พนักงานศูนย์แปลและล่าม

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1. ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับการบริการงานแปลและล่าม ของศูนย์แปลและล่าม
2. ประสานงานและปรึกษาหารือกับห
วันที่ 24 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. : พนักงานการเงิน (สัญญาจ้าง)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

- ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้
- ตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชี
- ตัด Statement
วันที่ 24 ก.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ค่าจ้าง 504 บาท/วัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงาน งานคุณภาพ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ควบคุม ดูแล แก้ไข ทบทวน งานคุณภาพ ดูแลประวัติบุคลากรในฝ่าย ดูและรับผิดชอบการตรวจติดตาม ดำเนินการแก้ไ วันที่ 24 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่งานขาย [Sales Agent]

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1.ทำเอกสารเสนอราคา ตอบข้อซักถามและประสานงานเรื่องราคาการสอบเทียบกับลูกค้า
2.ดูแลลูกค้าตามพื้นที่ที่
วันที่ 24 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. หัวหน้าประชาสัมพันธ์

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ออกแบบแบนเนอร์และสิ่งพิมพ์งานประชาสัมพันธ์ และดูแลเว็บไซด์ วันที่ 24 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สถานที่ และความพร้อมในการจัดการประกวดให้รางวัล (Award)ประเภทต่างๆ
ประสานงาน
วันที่ 24 ก.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Project Executive(ภาษาญี่ปุ่น)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

วางแผน ประสานงาน ดำเนินกิจกรรมหลักของศูนย์ฯ1. Study Trip (Outbound) 1 จัดกิจกรรม Business Matching ร วันที่ 24 ก.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. พนักงานประสานงานฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1.วางแผนและบริหารจัดหลักสูตรอบรมการผลิตการบำรุงรักษาแบบ Public Training ของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายแ วันที่ 24 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. หัวหน้างานขาย

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1. ดูแลรับผิดชอบการบริหารด้านงานขายและให้บริการลูกค้า บริการสอบเทียบเครื่องมือ
2. ดูแลลูกค้าตามพื้น
วันที่ 24 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. พนักงานประสานงานศูนย์แปล

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ประสานงานระหว่างลูกค้ากับผู้แปลและล่าม ตรวจเช็คเอกสารที่ได้รับจากผู้แปลก่อนส่งให้ลูกค้า วันที่ 27 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ผู้เชี่ยวชาญการตลาดและเทคโนโลยี

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

กำหนดทิศทาง วางแผนงานและกลยุทธ์ วิเคราะห์ปัจจัยและขยายช่องทางการตลาด ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื วันที่ 27 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. พนักงานสอบเทียบเครื่องมือ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1. ดำเนินการสอบเทียบ/ปรับเทียบเครื่องมือ ตามมาตรฐานกำหนด
2. ดูแลและรักษา ซ่อมบำรุง ปรับปรุงเครื่องม
วันที่ 27 มิ.ย. 2557
อัตรา 10
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการเชื่อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรม(J-SMEs)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

•จัดทำแผนสำรวจตลาดและความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม
•ออกแบบ ควบคุม ติดตามผล พัฒนา กระบวนการ ให้บริก
วันที่ 26 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. พนักงานรับ-ส่ง เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

- ตรวจรับและจัดส่งเครื่องมือวัดฯ นอกสถานที่ ติดต่อประสานงานกับพนักงานสอบเทียบ นักเคมี เพื่อส่งการสอบ วันที่ 26 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ไม่ระบุ วันที่ 25 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 30,000 +++
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ติดต่อประสานงานหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตของบริษัทฯ
ประสานงานภายในกับแผนกต
วันที่ 25 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. ช่างสอบเทียบห้องปฎิบัติการความชื้น

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ควบคุม/ดูแลงานในภาพรวมด้านการสอบเทียบเครื่องมือสาขาความชื้น ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภา วันที่ 25 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. พนักงานขายโฆษณา(สัญญาจ้างรายปี)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

-ขายโฆษณาในนิตยาสาร และ Digital Magazine ของนิตยสาร QM Magzine Creative&ldea Kaizen และ Technology&l วันที่ 25 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. พนักงานโสตทัศนูปกรณ์

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ปฎิบัติงาน จัดหา/เตรียม เครื่องมือ /อุปกรณ์ทดลอง ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของ วันที่ 25 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. หัวหน้าประชาสัมพันธ์

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ออกแบบแบนเนอร์และสิ่งพิมพ์งานประชาสัมพันธ์ และดูแลเว็บไซด์ วันที่ 25 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. ผู้เชี่ยวชาญอุตสหกรรม

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ไม่ระบุ วันที่ 25 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. พนักงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์(ด่วน)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

พนักงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์(ด่วน)
1.พัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบเครื่องมือ
วันที่ 25 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า