หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา


เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 16 งาน

1. ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

- งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/สายการผลิต
- งานติดตั้ง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา
- งานไฟฟ้า
- งานอื่นๆที่ได้ร
วันที่ 12 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

- ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ
- หาลูกค้าตลาดต่างประเทศใหม่
- การจัดการงานด้านการตลาดและขาย
- การจัดการ
วันที่ 12 พ.ย. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. หัวหน้าแผนกบำบัดน้ำเสีย

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

- ควบคุมวางแผนการเดินระบบน้ำเสีย/ระบบน้ำ SOFT/ระบบหอกลั่นกรด
- วิเคราะห์ข้อมูล แก้ไขปัญหาเกียวกับระ
วันที่ 12 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต ( พอลิเมอร์ / เทคโนโลยียาง )

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

- ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตเส้นด้ายยางยืด
- รวบรวม วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
- ตรวจสอบ จัดเตรี
วันที่ 12 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

- ตรวจสอบวิจัยการผลิตยางยืด
- วางแผนคิดค้นพัฒนและปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการผลิต
เส้นด้ายยางยืด
- แ
วันที่ 12 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

- งานด้านความปลอดภัยฯสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
- ตรวจสอบ, ดูแล,ฝึกอบรม ให้ความรู้ในด้านงานความปลอดภัยฯ
วันที่ 12 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. พนักงานซ่อมสร้าง

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

- งานซ่อมแซม/ต่อเติมอาคารสถานที่ต่างๆ
- งานช่างปูน/ช่างไม้/ช่างประปา/ช่างก่อสร้างต่างๆ
- งานบริการ
วันที่ 12 พ.ย. 2553
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. หัวหน้าแผนกบรรจุ ( พอลิเมอร์/เทคโนโลยียาง)

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

- ควบคุมดูแลงานบรรจุสินค้า
- ระบบงาน Logistic การบรรจุและการส่งออก
- งานด้านการตรวจสอบ แก้ไข เกี่ย
วันที่ 12 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. หัวหน้าแผนกขายต่างประเทศ

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

- ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ
- หาลูกค้าตลาดใหม่ต่างประเทศ
- ดูแลงานด้านกรตลาดและขาย
- การจัดการงานด้า
วันที่ 12 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเตรียมเคมี

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

วางแผนควบคมการเตรียม Compound และน้ำ DI
ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักร- เครื่องมือ อุปกรณ์
วันที่ 12 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

- คัดเลือกผู้ขาย / ต่อรองราคา / สรุป PO
- ติดตามการสั่งซื้อ / การส่งมอบสินค้า
- การประเมินผู้ขาย /
วันที่ 12 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงานขับรถ

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

- ขับรถ BUS รับส่งพนักงาน
- ส่งสินค้า / รับ-ส่งลูกค้า
- งานนอกสถานที่ต่างๆ
- ติดต่อประสานงานภายนอ
วันที่ 12 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

ช่วยควบคุมดูแลงานด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ งาน PM งานติดตั้ง วันที่ 12 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. พนักงานบอยเลอร์

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

ควบคุมดูแลหม้อไอน้ำ วันที่ 12 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 6,500-7,000
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ผู้ช่วยหัวหน้ากะคลังสินค้า

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

- งานตรวจรับ/เบิกจ่ายวัตถุดิบต่างๆ
- งานตรวจนับ/จับเก็บสินค้าเข้าสต๊อก
- งานด้านเอกสารบันทึก/รายงา
วันที่ 12 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

- ตรวจสอบ/ติดตามใบกำกับภาษี
- งานตรวจสอบเงิน/ตั้งหนี้ในระบบ
- งานเอกสารต่างๆ
- งานด้านบัญชี
วันที่ 12 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า