หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา


ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝากประวัติไว้กับ siamjung.com
ฟรี !!! ไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับผู้ฝากประวัติกับทาง siamjung.com
ท่านสามารถ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ประวัติของท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ท่านสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ได้เพียงคลิกที่ สมัครงานออนไลน์ ใบสมัครของท่านจะถูกส่งไปยังบริษัทที่ท่านต้องการสมัครทันที
มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บรายละเอียดของบริษัท และตำแหน่งงาน ที่ท่านได้สมัครงานออนไลน์
ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บริษัทใดใด (สามารถเลือกได้)

  ข้อมูล Username และ Password
Username :   * (ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น)
เช็ค Username :   
รหัสผ่าน :   * (ไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร)
รหัสผ่านอีกครั้ง :   * (เหมือนรหัสผ่านข้างบน)
E-Mail :   * ถ้าไม่มีอีเมลล์ให้ใส่ "-" (ขีด)
เช็ค E-Mail :   

  ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :    *
วันเกิด :    *
ส่วนสูง :   ซม     น้ำหนัก : กิโลกรัม
เพศ :    *
สถานะสมรส :   
สัญชาติ :   *
ศาสนา :   *
สถานะภาพทางทหาร :   

  ข้อมูลในการติดต่อ
ที่อยู่ :   *
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :  
จังหวัด :   *
รหัสไปรษณีย์ :   *
โทรศัพท์ :   *
มือถือ :   
Fax :   

  ประวัติการศึกษาและวุฒิที่จะใช้สมัครงาน
ปัจจุบัน :    กำลังศึกษาอยู่   จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ.
  1. วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน (ล่าสุด)
ระดับการศึกษา :    *
ชื่อสถานศึกษา :   
วุฒิการศึกษา :   
สาขาวิชา :   
เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   
  2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา :   
ชื่อสถานศึกษา :   
วุฒิการศึกษา :   
สาขาวิชา :   
เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
พร้อมทำงาน :    เริ่มทำงานได้เลย
  ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน วัน เหตุผล *
สถานะการทำงาน :   *
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา :    *
ประเภทงานที่สนใจ : 
(เลือก ได้ 3 ประเภท)    
  *
 
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ :    * เช่น พนักงานบัญชี ฯลฯ
 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ :    งานประจำ (Full Time)
  งานนอกเวลา (Part Time)
  งานอิสระ (Freelance)
  งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :   บาท (ขึ้นไป)